Skip to content

Jak jste na tom se svým cizím jazykem?

5 roky ago

431 words

Málokdo o sobě řekne, že určitý jazyk opravdu umí. A i kdyby, jak takové tvrzení může mít váhu? Pokud ho pronesou dva různí lidé, bude jejich úroveň znalostí stejně úplně jiná. Proto se při posuzování úrovně jazykové komunikace používají specifikované stupnice, a často i testy a certifikáty. Níže se můžete podívat, jak se hodnotí znalosti v u nás nejběžnějších jazycích.
pozdravy na tabuli
1.       Angličtina
S angličtinou se dnes domluvíte téměř všude. Z toho důvodu je vhodné se naučit základy. A ze stejného důvodu také existuje nepřeberné množství certifikátů, které můžete získat. Zdatnost se většinou vyjadřuje písmenky A1, A2, B1, B2, C1 a C2, kdy mezi A patří více či méně pokročilí začátečníci, do kategorie B spadají středně pokročilí, a C znamená velmi pokročilé dovednosti blížící se rodilému mluvčímu. Na téměř každou kategorii si také můžete udělat certifikát. Mezi nejběžnější v Česku patří FCE (First English Certificate, B2) a CAE (Certificate of Advanced English, C1).
2.       Němčina
Pokud hovoříte řečí našich sousedů, Vaše schopnosti se budou rozřazovat stejně, jako je tomu u angličtiny. Tedy písmenky A1, A2, a tak dále. Nejznámější vydavatel certifikátů je Goethe-Institut, neztratíte se ale ani s Deutsches Sprachdiplomem. Po absolvování testu můžete získat o potvrzení kterékoliv úrovně jakožto Goethe-Zertifikat A1 – C1, nebo Deutsches Sprachdiplom I či II.
německá otázka
3.       Ruština
Ruský jazyk se v posledních letech stává opět populárnějším. Ať už se tedy chcete začít učit od píky, nebo oprašujete znalosti z mládí, může se Vám její znalost jistě hodit. Skládání zkoušek v tomto jazyce ale není tak běžné, jako u angličtiny nebo němčiny. Pokud ale o svých schopnostech chcete nebo potřebujete doklad, máte hned dvě možnosti. Tou první je absolvování Státní jazykové zkoušky, která deklaruje úroveň B2. Druhou variantou je získání některého z certifikátů v Ruském středisku vědy a kultury v Praze.