Skip to content

Česká národní banka

1 rokem ago

679 wordsČeská národní banka je centrální banka státu, emisní banka– vydává bankovky, mince a pamětní mince. Je ze zákona nezávislá. Hlavním úkolem je regulace množství peněz v ekonomice státu s cílem měnové stability. V čele České národní banky je kolektivní řídící orgán (-bankovní rada, 7 členů; guvernér Singer, 2 viceguvernéři, 4 bankovní pracovníci).
drahé kovy.jpg

Činnost České národní banky

Určování a provádění měnové politiky

= součástí hospodářské politiky státu, podstatou je souhrn zásahů a opatření, kterými ČNB reguluje množství peněz v ekonomice

Povinné minimální rezervy

= každá banka musí mít u ČNB účet s určitým % ze svých aktiv jako rezervu

Pravidla likvidity

 = schopnost banky okamžitě dostát svých závazků
–          k tomu účelu ČNB určuje max. úrokové sazby úvěrů a vkladů a max. výši úvěrů

Emisní činnost

–          vydává mince, bankovky a pamětní mince
–          určuje objem a čas emise, materiál, rozměry, hmotnost, grafickou úpravu, ochranné prvky a nominální hodnoty
 
Š  platnost bankovek a mincí je dána zákonem, ty, které mají být staženy z oběhu, se vracejí ČNB obchodem, dále je výměna v obchodních bankách, nakonec v ČNB. Hodnota peněz, která se nevrátí, je výnosem ČNB
potravinářské závody.jpg 

Řízení peněžního oběhu, platebního styku a zúčtování bank

–          ČNB je bankou bank, zabezpečuje plynulost a hospodárnost peněžního oběhu, řídí hotovostní a bezhotovostní platební styk, určuje způsob používání platebních prostředků, rozhoduje o zásadách zřizování a vedení účtu
 
Zúčtovací centrum
–          založeno v ČNB v 90. letech, zajišťuje platební styk mezi jednotlivými bankami a jejich klienty v bezhotovostní podobě
–          každá banka zde má založen účet, během dne tam přicházejí příkazy k zúčtování v elektronické podobě, překontrolují se, pokud není něco v pořádku, přesouvají se do tzv. zadržené fronty, na konci účetního dne se vrací k doplnění
 
Š  význam: ČNB má přehled o hospodaření bank, kontrola krytí zabraňuje přenášení platební neschopnosti z jedné banky na druhou

Vykonávání bankovního dohledu

–          ČNB vykonává dohled nad bankami a pojišťovacími společnostmi
–          tím zabezpečuje funkčnost celého bankovního systému a solventnosti a likvidity + ochrana vkladatelů, vklady jsou pojištěny na 100% na max. 100 000 euro
 

Další činnosti

–          ČNB určuje kurz české měny, vydává svůj kurzovní lístek, z toho pak vycházejí ostatní banky
–          spravuje měnové rezervy v devizových prostředcích
–          spravuje státní rozpočet, vede jeho příjmové a výdajové účty
–          spravuje státní dluh, který vzniká opakovaným deficitem rozpočtu
–          provádí směnečné operace – reeskont směnky, eskont exportních směnek
zastupuje ČR na zahraničních jednáních