Skip to content

Zaměstnávání osob tělesně postižených

3 roky ago

431 words

Člověk, jehož nemoc působí dlouhodobě a zanechává zdravotní následky, je zařazen do tzv. zdravotní skupiny. Těchto skupin je několik, pojďme si některé přiblížit.
Zrakově postižení – nevidomý člověk je plně invalidní a je velmi složité najít pro takové lidi uplatnění. Zrak je přeci jen jeden z velmi důležitých orgánů. Takoví lidé mohou pracovat třeba s počítačem při psaní textů, ten ale musí být přizpůsobený pro nevidomé, což naštěstí není problém. Dnešní doba nabízí přeci jen daleko více možností právě těmto lidem. Třeba zrakově postiženým osobám nabízí uplatnění tato škola.
Sluchově postižení – mají trochu lepší a širší výběr zaměstnání, jen nemohou pracovat tam, kde se komunikuje s druhou stranou.
Osoby s jiným ZTP – tyto osoby, (zdravotně tělesně postižené) musí brát na zřetel své postižení a tak při volbě povolání musí přihlížet právě na své omezení, například invalidní vozík, berle atd. Tito lidé většinou mají problém s pravidelným docházením do zaměstnání a tak hledají spíše práci domů, kompletaci různých výrobků, šití, výroba součástek apod.
zdravotně postižené děti
Mentálně postižení – zaměstnávání těchto osob je opět omezeno rozsahem jejich postižení, většinou je potřeba s nimi pracovat osobně, nejlépe v některých specializovaných chráněných dílnách, kde mohou vyrábět třeba krásné keramické a jiné výrobky, malovat apod.

Další skupinu tvoří lidé s vnitřním, psychickým nebo kombinovaným postižením. Každý, kdo se se zdravotním handicapem uchází o zaměstnání, musí mít lékařské potvrzení, které napoví zaměstnavateli, jakou práci je schopen vykonávat. Ale průkaz ZTP může přinést i některé výhody pro své držitele, třeba slevy u některých operátorů, dodavatelů energií, pojištění nebo slevy jízdného.
ortéza a bota

Závěrem je potřeba vyzdvihnout některé podnikatele, kteří zaměstnávání osob se zdravotním postižením berou skutečně vážně a jsou ochotni přizpůsobit pracovní prostředí např. vozíčkáři, který může za prací dojíždět.