Skip to content

Povinný předškolní rok

1 měsícem ago

461 words

Opět je tu září, tentokrát ovšem povinný školní rok nezačíná pouze školákům, týkat se bude také předškolních dětí a zejména jejich rodičů. Každé dítě, které dosáhne pěti let věku, musí začít povinně od 4. září navštěvovat mateřskou školku. Režim se bude podobat tomu školnímu, povinné budou 4 hodiny strávené ve školce.

děti ve školce
Důvody změn

Hlavním důvodem k této změně byla především stále se zhoršující školní připravenost předškoláků u zápisů do základních škol. Často se stávalo, že děti těsně před nástupem do první třídy neznaly barvy, neuměly držet tužku, nebyly schopné komunikovat s dospělými. Tomuto všemu má povinný předškolní rok zabránit. Hlavním úkolem bude předškoláky připravit na vstup do školního prostředí, naučit je režimu, zajistit jim určitou základní průpravu. Pomoci by tato změna měla především dětem ze sociálně vyloučených lokalit, které na tom se školní připraveností bývají obecně nejhůře.

předškolní vzdělávání
Možné alternativy

Rodičům bude ponechána možnost zvolit si jiný způsob plnění posledního předškolního roku – jejich děti se mohou vzdělávat v přípravných třídách základních škol nebo je mohou vzdělávat individuálně sami v domácím prostředí (toto bude možné v odůvodněných případech, např. v případě obtížného dojíždění do MŠ, nebo při rekonvalescenci po nemoci či úrazu). V případě individuálního domácího vzdělávání tuto skutečnost musí rodiče nahlásit ředitelce mateřské školy, do které dítě spádově patří, a poradit se s ní o dalším postupu vzdělávání – příslušná mateřská škola si poté stanoví termíny, ve kterých se rodič s dítětem dostaví k přezkoumání a ověření toho, co se doma společně naučili.


Sankce za nedodržení

Pokud se rodič rozhodne dítě do MŠ nepřihlásit, nebo bude zanedbávat docházku, dopustí se přestupku, za který mu hrozí pokuta až do výše 5 000 Kč. Ředitelé MŠ budou mít k dispozici seznamy předškoláků a budou ověřovat, zda jsou skutečně zapsáni a do školky docházejí.