Skip to content

Objevy ze starověkého Říma

1 měsícem ago

410 words

Jistě jste už sami o Římu mnohé slyšeli, tato starověká říše byla pokroková snad ve všech oblastech lidského bádání, od umění, přes vědu a politiku až po válečné úspěchy. Impérium postupně zaniká v průběhu 4-5. století našeho letopočtu, známky přítomnosti Římanů jsou však k nalezení ještě dnes v celé oblasti Středomoří a také v Evropě na územích jižní a střední Evropy.

řím

Vynálezy

Římský beton

Jednou z nejvýznamnějších staveb světa je bezesporu Koloseum. Jak je však možné, že tato stavba stojí bez jakýchkoli rozsáhlejších oprav už více jak 2000 let? To byla otázka, kterou si vědci kladli opravdu dlouho a záhada byla rozluštěna až docela nedávno. Je totiž postavena z tzv. římského betonu, který má oproti tomu našemu lehce jiné složení a jeho hlavní složkou je sopečný popel. Díky němu se stává velice odolným.

„Oblouková architektura“

Na celém území bývalého státu se nachází řada velkých mostů a akvaduktů, stavěných nejčastěji jen z oblouků. Akvadukty umožňovaly snadný přesun vody na dlouhé vzdálenosti, díky čemuž byl po celé zemi rozvinutý systém vodovodů, kanalizací a také zde vzkvétalo zemědělství.

Lázně

Ano, první veřejné lázně se objevovaly už zde. Často sem chodili spíše zámožní občané, aby zde popovídali se svými známými, případně s nějakými učenci, kteří také měli lázně v oblibě.

mozaika

Nálezy naší doby

O životě tehdejších lidí se dodnes dozvídáme stále něco nového, a to díky archeologickým nálezům. Objevena už byla celá řada věcí každodenní potřeby jako jsou šperky, nádoby, nástroje či vybavení pro hospodářská zvířata. Dají se však odkrýt i větší „památky, například nedávno byla na Kypru objevena velká část zdobné mozaikové podlahy. Mozaiky byly oblíbeným typem umění pro Římany, znázorňovali na ně výjevy charakteristické pro jejich, dobu, život apod. Nález je proto dalším důležitým svědectvím o této velkolepé říši.