Skip to content

Jak internet dennodenně pomáhá

1 měsícem ago

403 words

 1. Elektronická pošta
 2. je základní a asi nejvyužívanější službou internetu a důležitým způsobem elektronické komunikace.
 3. Právě internet slouží k získávání potřebných informací.

 ikonky emailu

 1. Stále populárnější je získávání informací z webových stránek
 2. www = world wide web, světová pavučina, přesněji řečeno ze serverů, na nichž jsou data uložena v hypertextové grafické podobě.
 3. Způsobem, jenž umožňuje zobrazení textových informací, ale také obrázků, zvuků videa atd. včetně odkazů a propojení na další podobné stránky.
 4. Tento hypertextový informační systém umožňuje navigaci z jednoho dokumentů do dalších, jež jsou v síti umístěny.
 5.  Jednotlivé webové stránky, které patří k sobě, tvoří web (např. web firmy či školy).

 psaní na klávesnici

 1. Pomocí internetu je možnéprovádět bankovní operace
 2. Internetové bankovnictví je součástí přímého neboli elektronického bankovnictví.
 3. Patří mezi zabezpečenou komunikaci, avšak je nutno mít nainstalovaný antivirový program.

 

 1. Intranet
 2. je další komunikační možnost
 3. Velké firmy nebo instituce budují vlastní lokální sítě (intranet), které fungují obdobně jako internet, avšak pouze pro vnitřní potřebu firmy nebo instituce.
 4. V rámci této sítě existují vlastní stránky jednotlivých útvarů a oddělení.
 5. Prostřednictvím intranetu je možné vyhledat nejen informace potřebné k plnění pracovních úkolů (kontakty na jednotlivé zaměstnance, údaje o rizicích práce a o přijatých opatřeních, různé formuláře, objednávky stravování, žádanky apod.).

 internet a svět

 1. Internet umožňuje i další služby, jako je obchodování, elektronickou aukcí či chat (písemný dialog mezi dvěma nebo více lidmi prostřednictvím počítače.
 2. Tyto služby jdou využít snad ve všech pracovních oborech.

 
Počítačová revoluce měla velký dopad na společnost. Stále se však nedá vliv počítačů rovnat s nějakým převratným okamžikem v dějinách lidstva, který tak prověřil naše chování a náš způsob života. Ač se tyto informace vezmou v potaz, internet je významným převratem v naší společnosti.