Skip to content

Dospělí se učí jinak

1 měsícem ago

556 words

Vzdělávání je proces celoživotní, netýká se jen dětí a dospívajících. Velké části dospělých, kteří již vykonávají nějakou profesi, se dotýká také. Aby udrželi tempo s okolním rychle se rozvíjejícím světem, se dobrovolně vzdělávají v oblasti zájmové, občanské nebo dalšího profesního vzdělávání, kdy si zvyšují svou kvalifikaci, ať už dalším studiem, rekvalifikačními kurzy nebo školeními na pracovišti nebo i mimo něj. Stále větší oblibě se také těší Univerzity třetího věku, které dávají možnost vzdělávat se seniorům. Jejich schopnost se vzdělávat se věkem neztrácí, pouze se mění v závislosti na schopnosti si pamatovat a zpracovávat naučené.

vzdělávání dospělích
Specifika učení dospělých

Existují zvláštnosti, kdy se učení v dospělosti liší od učení dětí a mladistvých:
–          dospělí mají méně času a více povinností,
–          jejich myšlení je ovlivněno jejich zkušenostmi,
–          lépe chápou učivo propojené s praktickou výukou,
–          mají jinou motivaci k učení – učí se kvůli sobě, ne z povinnosti,
–          mají lepší logickou paměť (děti spíše mechanickou),
–          mají lepší dlouhodobou paměť (děti spíše krátkodobou),
–          mají horší zdravotní stav.
univerzita třetího věku
Lektoři dospělých musí především dbát na zdravotní stav učícího se dospělého a podle něj upravovat podmínky výuky. Stárnutí je přirozený proces, který vede k mnoha fyziologickým změnám ovlivňujících schopnost učit se a soustředit se.
brýle, kniha, zvýrazňovač
S narůstajícím věkem je třeba počítat s pomalejším tempem a menší pružností myšlení, zhoršeným zrakem i sluchem. Je tedy třeba:
–          vhodně volit délku přestávky mezi učeními,
–          vhodně upravovat materiály, s ohledem na zrakové schopnosti učícího se,
–          zajistit dobré osvětlení v místnosti,
–          zamezit rušivému hluku,
–          správně artikulovat a mluvit hlasitě a srozumitelně,
–          brát ohledy na handicapy učícího se.
V současné době si zájemci o tento druh vzdělávání mají možnost vybírat z velmi široké nabídky vzdělávacích akcí.